ღია მონაცემები

პორტალის მეშვეობით საშუალება გეძლევათ გადმოიწეროთ ე.წ. ნედლი, პირველადი მონაცემები შემდგომში საკუთარ ანალიტიკურ სისტემებში დამუშავების მიზნით.
მონაცემების განახლება ხორციელდება ყოველი თვის პირველ რიცხვში.